Từ điển Tiếng Nam Phi - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "tydskrif":
Tiếng_Nam_Phi Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "tydskrif" trong anh.
 
Đến nay, 1,149,276 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 6,092 vào ngày hôm nay.
Thẻ: tydskrif, magazine, Từ điển Tiếng Nam Phi - Anh, Tiếng Nam Phi, Anh, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Tiếng Nam Phi, Tiếng Nam Phi-Anh dịch vụ
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi translate-afrikaans.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0324 / 0.0224 (33)
Quay lại đầu trang